Karel Burian

Design studio

Přístup a filozofie k designu, architektuře a umění

DESIGN
Při navrhování se snažím pocítit smysl navrhované věci a navrhovat ji tak, jako by ji navrhovala ve své podstatě příroda. Principy způsobu navrhování přírody podvědomě zcela vnímáme, protože vidíme příkladem, co je v přírodě nebezpečné a podobně. Přestože má příroda trochu jiné výrobní prostředky, pointa je stejná. Musí naplnit funkci, dát pudy a umožnit schopně existovat ve svém přirozeném prostředí. Přirozeně vnímám okolní vlivy, chování společnosti a uvědomuji si jak design může ovlivnit kvalitu života.

DOPRAVNÍ DESIGN
Navrhuji a pracuji v různém přístupu modelace k podtrhnutí jakéhokoliv stylu. Pracuji tak, aby tvar vyvolával konkrétní emoce. Volím povrchy tak, aby korespondovali s podstatou jejich užívání. V devadesátých letech jsem definoval svůj designový styl, který je velmi sochařský, uplatňující přetáčivé, do sebe prorůstající plochy v různorodě protilehlé symetrii. Styl je také o výrazném propojování strojní a živočišné mechaniky. Styl, ve kterém jsou plochy karosérie jako svalstvo měnící se při pohybu těla zvířete Mimo svou práci designéra jsem i clay modelér. Zkušenost z clay modelování vidím jako povýšení své práce designéra. Ruční clay modelování je nejhodnotnější proces definování ploch karosérie aut. V rámci automobilek a menších firem jsem měl možnost pracovat na všech kategoriích vozů (showcar, supercar, productcar, malosériové vozy, kitcar, přestavby i závodní vozy). V rámci automobilek jsem jako designér , clay modelér exteriérů a interiérů, nabyl znalost specifických pravidel pro automobilový design.

ARCHITEKTURA
Podoba architektury vychází zejména z postoje k životu. V průběhu staletí architektura zaznamenala mnoho slohů, pro které vždy platila určitá pravidla, která se týkala polohy, orientace, tvaru a velikosti a vycházel vždy z nějaké konkrétní filozofie. Stavební část domu pojímám v mužském principu, který představuje logické uspořádání. Ženskému principu pak náleží vybavení domu k vytvoření útulnosti. Správné užití materiálů v kombinaci se správným umístěním přivede ve stavbě jejím uživatelům větší užitek. Mým cílem je maximální propojení stavby s místem a přírodou. Zahrada je úzce spjata s domem a má být pojímána se stejnou vážností jako dům samotný. Při navrhování z pozice umělce dovedu vyvolat žádané pocity, které stavbu povýší nad běžný rámec. Při navrhování pracuji s architektem, který mé návrhy dále zpracovává v náležité dokumentaci. Při realizaci stavby zajišťuji výrobu a dozor nad výrobou navrhovaného vybavení domu.

UMĚNÍ
Mechanické principy přírody v sobě mají vysokou funkčnost a úžasnou estetickou krásu, kterou se snažím v umění rozvíjet a poukazovat tím na to, co příroda odkryla ke vzniku mnohých vynálezů. Na rozdíl od designu, v umění mohu do volných výtvarných děl vnést témata a příběhy, které design výrobků postrádá. Umění je čisté vyjádření myšlenky. Mé sochy a obrazy mohou mít realistickou, stylizovanou nebo abstraktní podobu, i přesto obsahují silný konceptuální podtext.